Virtual and Augmented Reality Lab
Бъдещето на мечтите

Знаете или не знаете какво искате…

Услуги

 • Цялостно разработване на интерактивни приложения за системи за виртуална и разширена реалност
  • програмиране на взаимодействие със системите чрез специализирани устройства,  жестове и гласови команди,  създаване на настолни и мобилни приложения за стереоскопична и интерактивна визуализация;
  • създаване на съдържание; обучение; поддръжка.
 • Проектиране и изграждане на системи за виртуална и разширена реалност с ценово достъпна архитектура
  • консултации;
  • настройка;
  • обучение;
  • поддръжка.
 • Специализирани консултации за външни клиенти за изграждане на системи за виртуална и разширена реалност и за програмиране на настолни и мобилни приложения.
 • Специализирано обучение по създаване и публикуване на съдържание в системи за виртуална и разширена реалност.