Virtual and Augmented Reality Lab
Докосни бъдещето!

Премини в друго измерение и осъществи мечтите си

Научна дейност

Подготовка, изследване и коригиране на тримерни модели на изделия и съоръжения в реално…

Услуги

Цялостно разработване на интерактивни приложения за системи за виртуална и разширена реалност…

Проекти

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet.

VAR Lab

Целта на лабораторията е разработване, прилагане и разпространение на виртуалната и разширена реалност, както и на свързаните с нея иновативни технологии, методи на работа, инструменти и оборудване в различни сфери на индустрията, науката, образованието и социалния живот в страната и останалите държави от Европейския съюз.

Екип

Управление

Проф. д-р инж. Стоян Малешков

Професор от 2014 г. Бивш заместник декан на факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт в ТУ-София.

Повече от 20 години преподава курсове по компютърна графика и фотореалистична визуализация в ТУ-София и НБУ. Изнасял е курсове в университети в Германия и Австрия.

Ръководител и участник в над 20 научноизследователски проекти с национално и международно финансиране. Автор на повече от 80 публикации и 10 книги и учебници в посочените по-горе научни области.

Експерти

гл. ас. д-р инж. Димо Чотров

Вдъхновява се да се занимава с виртуална реалност от 2007 г.

маг. инж. Йордан Йорданов

Системен администратор

ас. маг. Златка Узунова

Графика и анимация

Практиканти

2016

гл. ас. д-р инж. Димо Чотров

Вдъхновява се да се занимава с виртуална реалност от 2007 г.

маг. инж. Йордан Йорданов

Системен администратор

ас. маг. Златка Узунова

Графика и анимация

2017

гл. ас. д-р инж. Димо Чотров

Вдъхновява се да се занимава с виртуална реалност от 2007 г.

маг. инж. Йордан Йорданов

Системен администратор

ас. маг. Златка Узунова

Графика и анимация

2018

гл. ас. д-р инж. Димо Чотров

Вдъхновява се да се занимава с виртуална реалност от 2007 г.

маг. инж. Йордан Йорданов

Системен администратор

ас. маг. Златка Узунова

Графика и анимация

2019

гл. ас. д-р инж. Димо Чотров

Вдъхновява се да се занимава с виртуална реалност от 2007 г.

маг. инж. Йордан Йорданов

Системен администратор

ас. маг. Златка Узунова

Графика и анимация

Пишете ни!